tcp/ip modeli – BT Sözlük
tcp/ip (transmission control protocol/internet protocol) modeli, internet ve diğer ağlar üzerinde veri iletimi için kullanılan bir protokoller kümesidir. dört katmandan oluşur. bu katmanlar aşağıdan yukarıya doğru şu şekildedir:

ağ erişimi katmanı (network access layer 1): fiziksel ve veri bağlantısı katmanlarının işlevlerini kapsar, donanım ve ağ erişimi ile ilgilenir.

i̇nternet katmanı (internet layer 2): ip adresleme ve paket yönlendirme işlevlerini yerine getirir, ip protokolü bu katmanda çalışır.

taşıma katmanı (transport layer 3): veri iletimini uçtan uca sağlar, tcp ve udp protokolleri bu katmanda çalışır.

uygulama katmanı (application layer 4): kullanıcı uygulamalarına doğrudan hizmet sağlar, http, ftp, smtp gibi protokoller bu katmanda çalışır.

tcp/ip modeli, veri paketlerinin nasıl yönlendirileceğini, iletileceğini ve alınacağını tanımlar. i̇nternet'in temel protokol kümesi olarak geniş çapta kabul görmüştür ve ağlar arası veri iletişimini etkin bir şekilde yönetir.