osi modeli – BT Sözlük
osi (open systems interconnection) modeli, bilgisayar ağlarındaki iletişimi yedi ayrı katmanda tanımlayan bir referans modelidir. bu katmanlar aşağıdan yukarıya doğru şu şekildedir:

fiziksel katman (physical layer 1): bit düzeyinde veri iletimini sağlar ve fiziksel bağlantıların özelliklerini tanımlar. kablolar, bağlantı noktaları ve elektrik sinyalleri gibi fiziksel özellikleri içerir.

veri bağlantısı katmanı (data link layer 2): hata düzeltme, çerçeveleme ve mac adresleme gibi görevleri yerine getirir. bu katman, bitlerin çerçeve adı verilen mantıksal birimler halinde organize edilmesini sağlar.

ağ katmanı (network layer 3): veri paketlerinin yönlendirilmesi ve ip adresleme işlevlerini gerçekleştirir. bu katman, veri paketlerinin kaynak ve hedef arasındaki en uygun yolu bulmasını sağlar.

taşıma katmanı (transport layer 4): veri iletimini uçtan uca sağlar, akış kontrolü ve hata düzeltme yapar. tcp ve udp gibi protokoller bu katmanda çalışır.

oturum katmanı (session layer 5): i̇letişim oturumlarını başlatma, yönetme ve sonlandırma işlevlerini yapar. bu katman, iki cihaz arasında veri alışverişi için oturumların kurulmasını sağlar.

sunum katmanı (presentation layer 6): veri biçimlendirme, şifreleme ve sıkıştırma işlevlerini yerine getirir. bu katman, verilerin gönderici ve alıcı arasında doğru şekilde anlaşılmasını sağlar.

uygulama katmanı (application layer 7): kullanıcı uygulamalarına doğrudan hizmet sağlar, http, ftp gibi protokoller bu katmanda çalışır. bu katman, son kullanıcı uygulamaları ile ağ arasındaki etkileşimi yönetir.

osi modeli, ağ iletişimini standardize ederek, farklı ağ cihazları ve protokollerinin birlikte çalışabilirliğini artırır.